«Πράσινο φως» για την κατασκευή εργοστασίου χρυσού στις Σκουριές


Η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στις Σκουριές του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, όπως αποφάσισε χθες το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε ότι με μη νόμιμη αιτιολογία η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας απέρριψε το αίτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» για «την έγκριση παρέκκλισης» κατασκευής εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στις Σκουριές.

Οι ανώτατοι δικαστές διευκρινίζουν ότι η νομοθεσία ορίζει ότι οι άδειες αυτές δύνανται να χορηγούνται κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, ωστόσο «η διατύπωση αυτή δεν έχει την έννοια ότι καθιερώνει διακριτική ευχέρεια της πολεοδομικής αρχής να χορηγεί ή όχι την παρέκκλιση, αλλά εισάγει δέσμια αρμοδιότητα αυτής να εγκρίνει την παρέκκλιση».

Τα σχόλια έχουν κλείσει.