Άλλα 20 εκατ. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


Επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»ν ενέκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το συνολικό ποσό να έχει ήδη φτάσει τα 135 εκατ. ευρώ.

Το νέο ποσό θα εκταμιευθεί μέσα στον Δεκέμβριο σε 500 επιχειρήσεις-δικαιούχους της δράσης του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια.

Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια αγοράς παγίων, εξοπλισμού, αλλά και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκσυγχρονισμό κλπ: στους κλάδους των Υπηρεσιών (20.000 – 100.000 € ανά επιχείρηση), της Μεταποίησης (30.000 – 300.000 €) και του Τουρισμού (20.000 – 300.000 €).

Τα σχόλια έχουν κλείσει.