Άμεση επιστροφή ΦΠΑ στις συνεπείς επιχειρήσεις


Σημαντική «ένεση» της ρευστότητας στις επιχειρήσεις επιτυγχάνεται με την απόφαση της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαϊδου, με την οποία επιστρέφεται άμεσα και χωρίς έλεγχο ο ΦΠΑ στις συνεπείς επιχειρήσεις, που πληρώνουν τους φόρους τους και δεν υποπίπτουν σε φορολογικές παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, δημιουργείται ειδικός κατάλογος με τις επιχερήσεις αυτές, οι οποίες πραγματοποιούν κυρίως απαλλασσόμενες πράξεις ή πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να μην έχουν ή να έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο, να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ΦΠΑ στις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, να μην φοροδιαφεύγουν και να έχουν επιδείξει αυξημένη φορολογική συμμόρφωση κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.

Ο κατάλογος των συνεπών επιχειρήσεων καθορίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους, ενώ ειδικά για το 2014 θα καταρτισθεί άμεσα και θα ισχύσει για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2014, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος. Δειγματοληπτικά κάθε χρόνο το 10% των συνεπών επιχειρήσεων του καταλόγου θα ελέγχεται για τον ΦΠΑ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.