Έδρες στρατηγικής και ιστορίας
από το ΓΕΕΘΑ σε πανεπιστήμια


Στο πλαίσιο αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ, με παράλληλη αναγνώριση των Σπουδών σε αυτές, εξετάστηκε από το ΓΕΕΘΑ η δυνατότητα ίδρυσης εδρών σε ΑΕΙ και η διασύνδεσή τους με τις εν λόγω Σχολές, με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικού έργου, την προώθηση και προβολή των γνωστικών αντικειμένων τους .

Έτσι, το ΓΕΕΘΑ, ύστερα από στενή συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις:

α. Την ίδρυση της Έδρας «Στρατιωτικής Ιστορίας και Γεωπολιτικής Αναλύσεως του Ελληνισμού στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο» του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τη ΣΕΘΑ.

β. Την ίδρυση Έδρας «Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ Θουκυδίδης» του Τμήματος ΔΕΣ του ΠΑ.ΜΑΚ., σε συνεργασία με την ΑΔΙΣΠΟ.

γ. Οι Έδρες να λειτουργήσουν για 4 έτη, με δυνατότητα ανανεώσεως από το ΓΕΕΘΑ εφόσον κριθεί επιτυχής η λειτουργία τους.

δ. Αίτημα για να συμπεριληφθούν αντίστοιχα με τις Έδρες μαθήματα στο εκάστοτε Τμήμα των δύο Πανεπιστημίων.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος ενέκρινε τις παραπάνω προτάσεις, δίνοντας παράλληλα την εντολή για την εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ίδρυση και λειτουργία των εδρών από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι παραπάνω αποφάσεις υπόκεινται στον πλήρη σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των ΑΕΙ και στον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όσον αφορά στους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση, λειτουργία και πλήρωση των υπό ίδρυση εδρών, καθώς και στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία δημιουργίας εδρών στα ΑΕΙ (Ν.4009/2011).

Το ΓΕΕΘΑ, με την πρωτοβουλία του να ιδρυθούν Επώνυμες Έδρες Στρατηγικών Σπουδών και Στρατιωτικής Ιστορίας, προσπαθεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής επιστήμης και στην από κοινού ωφέλεια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Πανεπιστημίων, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Αξιωματικών, η οποία, σε συνδυασμό με την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση, εκτιμάται ότι θα έχει εποικοδομητικά αποτελέσματα τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και την κοινωνία γενικότερα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.