Έκπτωση ή απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για 1,4 εκατ. ιδιοκτήτες


Έκπτωση 20% έως 50% ή πλήρης απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα έχουν, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Υπουργείου Οικονομικών, 1.456.955 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τα νέα εκκαθαριστικά έχουν αναρτηθεί στο TAXISnet, ενώ η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι:

- 1.296.801 φορολογούμενοι, που αντιστοιχούν σε 1.097.309 οικογένειες, έτυχαν μείωσης κατά 50% επί του ΕΝΦΙΑ (ποσό μείωσης: 82.986.698,03 ευρώ).

- 80.805 φορολογούμενοι, που αντιστοιχούν σε 50.623 οικογένειες, έτυχαν μείωσης κατά 100% επί του ΕΝΦΙΑ (ποσό μείωσης: 10.362.703,67 ευρώ).

- Μείωση 20% χορηγήθηκε σε 110.170 μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Το συνολικό ποσό της μείωσης ανέρχεται σε 4.685.611,80 ευρώ και αφορά σε 78.399 ιδιοκτήτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.