Έρχεται το e-τιμολόγιο


Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Οκτωβρίου τέθηκε στο opengov.gr το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις», με όλες τις αλλαγές στη λογιστική τήρηση βιβλίων και στοιχείων.

Με το νέο νόμο καθιερώνεται η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου (e-τιμολόγιο), καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία αφού για πρώτη φορά όλοι οι κανόνες της λογιστικής συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται σε ένα νομοθέτημα, καταργούνται κοστοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων γίνονται πλέον κατανοητές στους διεθνείς επενδυτές.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.