Έτοιμα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
του νέου ΕΣΠΑ


Για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (του νέου ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν είναι 5 τομεακά, 13 περιφερειακά και ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ενώ τον Οκτώβριο θα υποβληθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα».

Ο προϋπολογισμός όλων των προγραμμάτων ανέρχεται στα 24,79 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 19,89 δισ. ευρώ θα προέρχονται από την ΕΕ. Πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η απορρόφηση των κονδυλίων που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές συνέπειες κρίσης, όπως υποστήριξη ανέργων, αντιμετώπιση φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, κ.τ.λ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.