Αμφίπολη: αισιοδοξία για την ακεραιότητα του μνημείου


Μια αφορμή αισιοδοξίας για την ακεραιότητα των περιεχομένων του τάφου συνιστά ο τρίτος θάλαμος που αποκαλύφθηκε στην Αμφίπολη. Το τρίτο δωμάτιο έχει μεγαλύτερο ύψος, είσοδο μικρή και έκκεντρη σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες, ενώ δεν υπάρχει οπή στον τέταρτο διαφραγματικό τοίχο, αλλά απλώς μερικοί αποκολληθέντες λιθόπλινθοι, μάλλον από φυσικά αίτια.

Το πρώτο πρόχειρο συμπέρασμα είναι ότι το ύψος του τρίτου θαλάμου εντός του Τύμβου Καστά είναι τουλάχιστον 7 μέτρα. Εικάζεται ότι προτού δημιουργηθεί ο τεχνητός γήλοφος στη θέση Καστά, υπήρχαν βραχώδεις όγκοι, τους οποίους ο κατασκευαστής του ταφικού μνημείου Δεινοκράτης είτε τους παρέκαμψε, είτε τους ενσωμάτωσε στο σχέδιό του.

Πιθανότατα μόλις αρχίσουν να αφαιρούνται οι επιχώσεις από τον τρίτο θάλαμο, θα υπάρχουν σκαλοπάτια. Αυτό που προβληματίζει έντονα τους αρχαιολόγους είναι η μικρή και τοποθετημένη πιο αριστερά (όχι στο κέντρο) θύρα που αποκαλύφθηκε στον τέταρτο τοίχο, με πλάτος μόλις 96 εκ. αντί του 1.68 μ. των τριών προηγούμενων θυρωμάτων.

Ο τρίτος θάλαμος, λόγω του αυξημένου βάθους, της μεγαλύτερης ποσότητας επιχώσεων και της σχεδόν ακέραιης κατάστασης, στην οποία βρέθηκε ο τέταρτος τοίχος, αποτελεί την πιο ισχυρή μέχρι στιγμής ένδειξη ότι ο τάφος μάλλον δεν έχει συληθεί.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.