Αμφίπολη: υποστήλωση θα χρειαστεί
ο τρίτος θάλαμος


Για να συνεχιστούν οι ανασκαφές, θα πρέπει να γίνουν εργασίες στήριξης του τρίτου θαλάμου στον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο θόλος του θαλάμου ισορροπεί οριακά.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου έγινε η είσοδος στον τρίτο θάλαμο του μνημείου, ώστε να τεκμηριωθεί αρχαιολογικά η υφιστάμενη εικόνα του και να διαπιστωθεί η δομική κατάσταση του θαλάμου για να σχεδιαστούν τα αναγκαία μέτρα αντιστήριξης και υποστύλωσης.

«Από την επί τόπου παρατήρηση προέκυψαν τα ακόλουθα δεδομένα: Το ύψος του αμμώδους χώματος βρίσκεται χαμηλότερα από ότι στους προηγούμενους δυο χώρους. Επί των χωμάτων διαπιστώνονται αμμώδη φυσικά ιζήματα με απολιθώματα από όστρεα, που προέρχονται από το φυσικό έδαφος του λόφου Καστά. Σύμφωνα με τις γεωλογικές παρατηρήσεις, φαίνεται ότι η επίχωση παραμένει αδιατάρακτη» αναφέρει το Υπουργείο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης και υποστύλωσης, εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης στο χώρο και της απαίτησης ιδιαίτερης προσοχής, θα απαιτήσουν αρκετές μέρες εργασίας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του, ενώ ο Δήμος Αμφιπόλεως έχει τοποθετήσει νυχτερινό φωτισμό και σύστημα ασφαλείας.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.