Απαγορεύθηκαν οι εξαγωγές φαρμάκων!


Εντολή για προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών σε 73 φάρμακα 15 εταιριών έδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), προκειμένου να διατηρηθούν επαρκείς ποσότητες φαρμάκων στην ελληνική αγορά, η οποία γνωρίζει ήδη ελλείψεις μετά το κλείσιμο των τραπεζών.

«Η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων»

διευκρινίζεται στην απόφαση του ΕΟΦ. Επισημαίνεται ότι είναι επιβεβλημένη η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους  συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας,  φαρμακαποθήκες, φαρμακεία)

σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους.

Τα σκευάσματα είναι τα εξής:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.