Από σήμερα οι αιτήσεις για οικογενειακό επίδομα σε 300.000 νοικοκυριά


Από σήμερα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την καταβολή οικογενειακού επιδόματος. Για όσους έχουν 1 παιδί η υποβολή ξεκινά από 1η Οκτωβρίου και για όσους έχουν από τρία παιδιά και πάνω έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 14 Ιουλίου. Αιτήσεις και δικαιολογητικά κατατίθενται μέσω εργοδότη, ΚΕΠ ή ταχυδρομείο.

Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ το οικογενειακό επίδομα, το οποίο είναι μειωμένο κατά 50%.

Για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος θα πρέπει:

- Η πραγματοποίηση από τον/την δικαιούχο τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, για τις οποίες να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.

- Η τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας.

- Δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία

- Τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας –λοχείας

Τα παιδιά, για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει: να είναι άγαμα, να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών (ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν).

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται:

- Βεβαίωση του εργοδότη που θα προσκομίζουν μόνον οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (μόνο από νέους δικαιούχους)

- Κοινή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος και οι δύο σύζυγοι.

- Οι οικογενειάρχες θα πρέπει όταν υποβάλλουν την αίτηση να επιδεικνύουν και ορισμένα δικαιολογητικά όπως: ο αριθμός μητρώου του ΙΚΑ του δικαιούχου. το οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών, δελτίο ταυτότητας και βιβλιάριο Εθνικής Τράπεζας με λογαριασμό ΙΒΑΝ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.