Από σήμερα ταυτότητες «εξπρές» σε όλα τα αστυνομικά τμήματα


Από σήμερα όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας εκδίδουν αμέσως νέες ταυτότητες. Πλέον, απαιτούνται μόνο δύο φωτογραφίες και ένας μάρτυρας για την έκδοση ταυτότητας, καθώς η συλλογή των απαραίτητων εγγράφων πραγματοποιείται χάρη στην ηλεκτρονική διασύνδεση των αστυνομικών τμημάτων με τα δημοτολόγια, την πρώτη «government to government» υπηρεσία στην πατρίδα μας.

Έτσι, για την έκδοση ταυτότητας τα αστυνομικά τμήματα θα ζητούν ηλεκτρονικά από τα μητρώα των δημοτολογίων το πιστοποιητικό γέννησης και άλλα έντυπα, τα οποία θα θα επισυνάπτονται στη σχετική αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). Ο πολίτης θα καλείται να απαντήσει εγγράφως στα ερωτήματα της αίτησης και ο αστυνομικός θα καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο αστυνομικός θα εκτυπώνει την αίτηση, θα επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν. Αμέσως μετά η ταυτότητα θα τυπώνεται, θα πλαστικοποιείται και θα παραδίδεται στον πολίτη.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.