Από τη Δευτέρα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 16.600 ανέργους


Την ερχομένη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 16.600 ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων και περιλαμβάνει:

- Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών

- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών)

- Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης

- Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος

- Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 13 Οκτωβρίου (ώρα 11:00) μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr, ενώ περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.