Από 9 έως 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών


Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις για μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων είναι το 10% τπου αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, και ότι όσοι χρησιμοποίησαν φέτος παλαιότερη βαθμολογία για την εισαγωγή σε σχολές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του θεσμού των μετεγγραφών.

«Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ είναι περισσότερες από μία ανά περιφέρεια, οι δικαιούχοι τη μεταφορά θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά προτίμησης. Η επιλογή των επιτυχόντων ανά Σχολή/Τμήμα γίνεται βάσει των μορίων εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των  κατατεθεισών ηλεκτρονικών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου» αναφέρει το Υπουργείο.

«Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται ότι η μεταφορά θέσεως εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετική πόλη και δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης  σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ» καταλήγει η ανακοίνωση.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.