Αυξήθηκε η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα λόγω οικονομικής κρίσης


Έρευνα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου καταγράφει αύξηση του ποσοστού της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα λόγω των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών των τελευταίων ετών, που επηρρέασαν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών.

Η «Μελέτη της επίδρασης της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στην παιδική παχυσαρκία» υλοποιήθηκε από το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου υπό την εποπτεία του Καθηγητή Λάμπρου Συντώση, την περίοδο 2009 -2013. Από την επεξεργασία των στοιχείων που αφορούσαν στο βάρος, το ύψος, τις διατροφικές συνήθειες και το εισόδημα των οικογενειών των μαθητών, προέκυψε αύξηση στα ποσοστά παχυσαρκίας από 8,2% το 2009 σε 9,4% το 2014.

Ο κ. Συντώσης εξήγησε ότι οι μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών αποδίδονται, μεταξύ άλλων, και στη μεταβολή του οικογενειακού εισοδήματος λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ οικογενειακού εισοδήματος και ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.