Αυτοί έπεσαν για την πατρίδα…


Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) , από τον Νοέμβριο του 2012, έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την ακριβή αποτύπωση, σε βελτιωμένη βάση δεδομένων, των στοιχείων των πεσόντων του  Ελληνικού Στρατού κατά τις πολεμικές περιόδους του Έθνους, από το 1897 έως σήμερα.

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται, βασίζονται κυρίως σε σχετικές εκδόσεις της ΔΙΣ, αλλά και σε στοιχεία που προκύπτουν μετά από έρευνα.

Από το σύνολο των καταγεγραμμένων 115.000 περίπου πεσόντων, έχουν ελεγχθεί 45.000 πεσόντες περιόδων Κρητικών Επαναστάσεων, Βαλκανικών Πολέμων, Α΄ και Β΄ Παγκοσμίων Πολέμων.

Εκτιμάται ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει ελεγχθεί το σύνολο των πεσόντων της περιόδου 1914 – 1919, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της εκστρατείας στη Μεσημβρινή Ρωσία, ενώ ο έλεγχος του συνόλου των πεσόντων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2017.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.