Αυτό είναι το «Ελληνικό Σήμα»


Τα ελληνικά προϊόντα αποκτούν ανα­γνωρίσιμη εθνική σφραγίδα ποιότητας για τις διεθνείς αλλά και την εγχώρια αγορά, μετά την απόφαση που υπέ­γραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Για­κουμάτος, για το «Ελληνικό Σήμα».

Ο κ. Γιακουμάτος, μετά την υπογρα­φή της απόφασης, δήλωσε πως «το ‘’Ελληνικό Σήμα’’ θέλουμε να γίνει το ‘’διαβατήριο’’ με το οποίο θα ταξιδεύουν στην παγκόσμια αγορά τα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα και οι ελληνικές επιχειρήσεις που βρί­σκονται σε όλη την εφοδιαστική αλυ­σίδα και διακρίνονται για την ποιότητα και τη μοναδικότητά τους. Το ‘‘Ελληνικό Σήμα’’ θωρακίζει τα ελληνικά μας προ­ϊόντα και αποτρέπει όσους προσπα­θούν να εκμεταλλευτούν την ανώτερη ποιότητά τους προωθώντας άλλα κα­τώτερης ποιότητας».

Τα σχόλια έχουν κλείσει.