Βγάλτε φορολογική ενημερότητα από τον υπολογιστή σας


Τέλος στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, καθώς, αντί να τρέχουν στις Εφορίες, μπορούν μέσω του Taxisnet να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για τη χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για οφειλέτες, που έχουν χρέη προς το Δημόσιο και είναι συνεπείς στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.

Με τη νέα εφαρμογή φορολογική ενημερότητα μπορεί να εκδοθεί:

1) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

2) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ.

3) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

4) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.

Η αίτηση για τη χορήγηση, ηλεκτρονικά, του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροποποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:

1)  Η αιτία έκδοσης:
· Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
· Είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.
· Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

2)  Ο φορέας κατάθεσης.

3) Τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.