Βρέθηκε ο νεκρός της Αμφίπολης


Κάτω από το δάπεδο του τρίτου θαλάμου στον τύμβο της Αμφίπολης βρέθηκε ένας κιβωτιόσχημος τάφος και μέσα σ’ αυτόν ο σκελετός του νεκρού. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για κάποιο εξέχον πρόσωπο της εποχής του, στο οποίο αποδόθηκαν μεγάλες λατρευτικές τιμές από την τότε κοινωνία.

Ο τάφος βρέθηκε σε βάθος 1,60 μ. από τους σωζόμενους λίθους του δαπέδου και είναι κατασκευασμένος από πωρόλιθους. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι μήκους 3,23μ., πλάτους 1,56μ. και σωζόμενου ύψους 1 μ. Βρέθηκαν επίσης ορθοστάτες από την ανωδομή του τάφου, που επιτρέπουν στους επιστήμονες να θεωρήσουν ότι το ύψος του έφτανε τουλάχιστον στο 1,80 μέτρα.

Μέσα στον τέφο βρέθηκαν ξύλινο φέρετρο, διάσπαρτα, σιδερένια και χάλκινα καρφιά, καθώς και οστέινα και γυάλινα διακοσμητικά στοιχεία του φερέτρου. Το συνολικό ύψος του τρίτου θαλάμου από την κορυφή της θόλου έως τον πυθμένα του τάφου είναι 8,90 μέτρα.

Ο σκελετός βρέθηκε εντός και εκτός του τάφου και τώρα αναμένεται η εξέταση του ανθρωπολογικού υλικού από ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου να διαπιστωθούν το φύλλο και η ηλικία του νεκρού.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.