Δεν έχουν απογραφεί 404 φορείς του Δημοσίου


Δεν έχουν απογραφεί 404 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό σημαίνει ότι η κεντρική διοίκηση δεν είναι ενήμερη για τον αριθμό των εργαζομένων τους αλλά και το σύνολο των αποδοχών τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Έθνος”, η μη απογραφή τους εμπεριέχει στοιχεία παρατυπίας, καθώς έχουν τεθεί αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την καταγραφή τους τα οποία έχουν παραβιάσει οι διοικήσεις. Η απογραφή των φορέων και η καταβολή των αποδοχών του συνόλου των υπαλλήλων στο Δημόσιο αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της Ελλάδας από το 2011.

Επίσης, δεν πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, όπως ισχύει για τους υπάλληλους του δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ούτε ο αριθμός των εργαζομένων ούτε οι αποδοχές τους.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.