Δηλώστε τον ακατάσχετο λογαριασμό σας στο Taxisnet


Από σήμερα οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά με αίτηση στο Taxisnet τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό τους λογαριασμό.

Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό πρόσωπο, που φορολογείται στην Ελλάδα, δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε μία τράπεζα μόνο, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, όπως αναφέρει σε απόφασή της η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Ειδικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός, στον οποίο πιστώνονται οι μισθοί, οι συντάξεις και τα κάθε είδους βοηθήματα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.