Δωρεάν Wifi σε 4.000 δημόσιους χώρους
το 2015


Δωρεάν ασύρματο δίκτυο θα μπει το 2015 σε 4.000 δημόσιους χώρους 310 Δήμων, ένα έργο για το οποίο υπέβαλαν την Παρασκευή σχετικές προσφορές 5 εταιρείες.

Πρόκειται για τις εταιρείες ΟΤΕ, ΤΕΛΕΣΤΩ, Cosmos Business Systems, ZTE Ελλάς και ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών θα γίνει την ερχομένη Πέμπτη.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.