Επίθεση ακόμη και τη νύκτα


Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου στη Θράκη, που προστατεύει το Δ’ Σώμα Στρατού,  πραγματοποιήθηκε νυχτερινή άσκηση μονάδων της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στη βίαιη διάβαση ποταμού. Ένα μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Ελλάδα δεν παίζει καλά μόνο «άμυνα», αλλά μπορεί να παίξει δυνατά και «επίθεση», ακόμη και νύκτα…

Τα σχόλια έχουν κλείσει.