Επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα


Σύμφωνα με τον απολογισμό της 4ης Πανελλαδικής Έρευνας του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον που παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση για τις επενδύσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον που διοργανώνει ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα.

Αυτά είναι η φορολογία και οι εισφορές, η ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης, τα αναπτυξιακά κίνητρα, η εγκατάσταση-αδειοδότηση των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και οι δημόσιες συμβάσεις.

Οι επιχειρήσεις δυσανασχετούν με τις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, τη διαφοροποίηση στον τρόπο ερμηνείας της νομοθεσίας από τις δημόσιες υπηρεσίες, την ελλιπή συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, τις συχνές αλλαγές στην οργάνωση και στις αρμοδιότητες των δημοσίων υπηρεσιών, την ανεπαρκής κατάρτιση των υπαλλήλων, τις ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού, την ανεπάρκεια υποδομών και την αδιαφάνεια τις συναλλαγές.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος ανέφερε στην εκδήλωση πως: «όσο δεν γίνονται παραγωγικές επενδύσεις, όσο δεν βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, όσο η δημοσιονομική εξυγίανση προχωρά με υπερφορολόγηση αντί για εξορθολογισμό δαπανών, η οικονομία δεν θα εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης».

Συνολικά, ο βασικός δείκτης που εκφράζει τη διαφορά των ικανοποιημένων από τους δυσαρεστημένους επιχειρηματίες το 2015 μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2014.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.