Επιχορηγούνται επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη 5.000 ανέργων


Αύριο ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που επιχορηγεί επιχειρήσεις για να προσλάβουν με πλήρη απασχόληση 5.000 ανέργους ηλικίας 25 έως 66 ετών.

Το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις είναι 450 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο, δηλαδή 18 ευρώ την ημέρα για 25 ημέρες ασφάλισης, με την υποχρέωση να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι για 12 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες και άνεργοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Οι άνεργοι θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.