Ζήτω η 21η Απριλίου 2015!


«Με απόφασιν του Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού, επαύθην από Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, σήμερον, 21ην Απριλίου 2015. Άνευ Διαγγέλματος.

Ζήτω ο Αναπληρωτής Υπουργός.
Ζήτω το Έθνος.

Διατελών εις τον γύψον, αναμένω οδηγίας διά πιθανήν μετάβασίν μου εις την πολιτιστικήν Μακρόνησον, όπως κατά το παρελθόν, εις την πραγματικήν, είχε σταλεί ο πατήρ μου.

Μετά τιμής
Σωτήρης Χατζάκης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου».

Με αυτόν τον πρωτότυπο και συμβολικό τρόπο, λόγω της σημερινής «μαύρης» επετείου της Χούντας, ανακοίνωσε την παύση από τα καθήκοντά του ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Σωτήρης Χατζάκης.

Την απόφαση της βίαίης αποπομπής Χατζάκη πήρε ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.