Η «μικρή υποθαλάσσια Πομπηία» της Δήλου


Αρχαιολόγοι της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και επιστήμονες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) εντόπισαν και αποτύπωσαν οικιστικά κατάλοιπα στη θαλάσσια περιοχή της συνοικίας του Σταδίου της Δήλου.

Συγκεκριμένα, μέσα στη θάλασσα και σε βάθος 1,5-2 μέτρων, εντοπίστηκε δάπεδο εμπορικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων με πολλά πήλινα αγγεία και έναν κλίβανο, ευρήματα παρόμοια με αυτά της Πομπηίας και του Ηρακλείου της Ιταλίας.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν λιθόπλινθοι μεγάλων διαστάσεων στην επέκταση του δαπέδου, οι οποίοι βρίσκονταν σε σειρά και προφανώς αποτελούσαν την προς ανατολάς προκυμαία της συνοικίας του Σταδίου.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.