Η εσωτερική στάση πληρωμών της Αθήνας καθυστερεί την εισροή του ΕΣΠΑ


Πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή» αναφέρουν ότι κανένα αίτημα για την πληρωμή έργων του υφιστάμενου ΕΣΠΑ δεν έχει καταφθάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που το Υπουργείο Οικονομίας λαμβάνει καθημερινά πολλά αιτήματα.

Τα αιτήματα πληρωμών προς την Ε.Ε. γίνονται μόνο εφόσον τα αντίστοιχα έργα έχουν προηγουμένως πληρωθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κάτι αδύνατο αυτή την περίοδο…

Η μη πληρωμή των έργων καθυστερεί την εισροή των κοινοτικών κονδυλίων, συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ, ποσό που απομένει να λάβει η Ελλάδα από το συνολικό πακέτο των 23,8 δισ. ευρώ που ήταν το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Φορείς που εμπλέκονται με την εκτέλεση έργων του ΕΣΠΑ εκφράζουν ανησυχία ότι οι συνέπειες από την καθυστέρηση στις πληρωμές μπορεί να επηρεάσει και την εκτέλεση των έργων, με αποτέλεσμα να τα πληρώσουμε στο τέλος από την τσέπη μας.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.