Θα υποθηκεύονται τα ακίνητα όσων χρωστούν στα ταμεία


Τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη, ακόμα κι αν έχει κάνει ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου που δόθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας. Το άρθρο αφορά όσους είναι μεν σε ρύθμιση, αλλά έχουν βεβαρημένο παρελθόν «ασυνέπειας», ασχέτως με το ποσό οφειλής.

Όπως αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος», σύμφωνα με το άρθρο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

γ) να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα και μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του K.E.Δ.E.. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.

Τη δυνατότητα της υποθήκης έχουν ήδη οι εφορίες, καθώς μπορούν να ζητήσουν από οφειλέτες που είναι σε ρύθμιση να βάλουν υποθήκη περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να πληρώσουν τις δόσεις.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.