Και οι πλούσιοι προστατεύονται από πλειστηριασμούς!


Με «φουσκωμένα» εισοδηματικά και περιουσιακά όρια η κυβέρνηση Τσίπρα καταθέτει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, γεγονός που ωφελεί και τους «έχοντες και κατέχοντες» οι οποίοι δεν πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους μάλλον από πρόθεση…

Συγκεκριμένα, προστατευμένη από πλειστηριασμούς θα είναι η κύρια κατοικία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 όσων οφειλετών πληρούν τρεις βασικές προϋποθέσεις, κρίνονται «συνεργάσιμοι» και υπαχθούν στη σχετική ρύθμιση. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που αποκάλυψε το Euro2day.gr, και αν  δεν αλλάξει κάτι μέχρι την κατάθεση του στη Βουλή:

-  Η προστασία από τους πλειστηριασμούς αφορά την κύρια ή μοναδική κατοικία του δανειολήπτη με αντικειμενική αξία ως 300.000 ευρώ

- Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης είναι μικρότερο ή ίσο των 50.000 ευρώ.

- Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των 500.000 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 31η Δεκεμβρίου του 2014 δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

Τα κριτήρια αυτά προσαυξάνονται κατά 20% στην περίπτωση οικογενειών με τρία ή και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω και όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.