Καταργείται η σύνταξη χηρείας Δημοσίου σε 112.000 δικαιούχους


Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έστειλε πριν λίγες ημέρες ειδοποιητήρια σε 112.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο και ταυτόχρονα κύρια σύνταξη, είτε από το Δημόσιο είτε από άλλο Ταμείο, με τα οποία τους καλεί εντός 20 ημερών να δηλώσουν ποια από τις δυο συντάξεις θέλουν να διακοπεί.

Εάν περάσει η προθεσμία, θα διακοπεί αυτόματα η σύνταξη που προβλέπει η νομοθεσία. Στις περιπτώσεις που έχουν περάσει 3 χρόνια μετά τη μεταβίβαση της σύνταξης χηρείας και δεν έχει γίνει έλεγχος, οι μειώσεις θα γίνουν αναδρομικά. Από τις περικοπές εξαιρούνται όσοι παίρνουν σύνταξη χηρείας και έχουν αναπηρία 67%.

Εκτός από τη δήλωση προτίμησης της σύνταξης που επιθυμούν, οι συνταξιούχοι καλούνται να δηλώσουν αν εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται και από πότε, οπότε αυτόματα η σύνταξη χηρείας αναστέλλεται.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.