Καταργούνται 4 δισ. ευρώ παράλογων φόρων υπέρ τρίτων


Μετά από απαίτηση της Τρόικας καταργούνται οι φόροι υπέρ τρίτων, οι οποίοι αποτελούν κυρίως έσοδα 23 επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και κόστιζαν στους φορολογούμενους πάνω από 2 δισ. ευρώ! Επιπλέον αυτών, υπάρχουν και άλλοι φόροι υπέρ τρίτων που αναμένεται να καταργηθούν και κοστίζουν στους φορολογούμενους άλλα 2 δισ. ευρώ!

Συνολικά καταγράφηκαν 199 φόροι υπέρ τρίτων, από τους οποίους οι 93 εισπράττονται από ασφαλιστικά ταμεία, οι 40 επιβαρύνουν την τουριστική αγορά και 25 καταβάλλονται υπέρ διαφόρων νομικών ενώσεων.

Μερικοί από τους παράλογους φόρους που βαρύνουν τους πολίτες είναι:

- Όσοι αγοράζουν χαρτί εκτύπωσης Α3 ή Α4, πληρώνουν φόρο 4% υπέρ πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων και των εκδοτικών οίκων που ζημιώνονται, όταν κάποιος φωτοτυπεί παράνομα τα έργα τους.

- Οι γονείς, που στέλνουν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό, πληρώνουν 29% χαρτόσημο για τον ΟΓΑ προκειμένου να αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών.

- Υπάρχουν φόροι:

α. 0,12% στα στεγαστικά δάνεια υπέρ εξαγωγέων

β. παράβολο έως 100 ευρώ υπέρ των υδραυλικών στις οικοδομικές άδειες

γ. εισφορά 2% στο τσιμέντο υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης προσωπικού εταιρειών τσιμέντων

δ. εισφορά 0,016 ευρώ για κάθε κιλό αλεύρι υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης αρτοποιών

ε. εισφορά 2% στην αξία του λαδιού υπέρ δακοκτονίας.

στ. φόρος δημοσίων θεαμάτων στα εισιτήρια συναυλιών και παραστάσεων, που είχε επιβληθεί το 1950 για την περίθαλψη των παιδιών, που είχαν πληγεί από τον εμφύλιο. ο φόρος πληρωνόταν μέχρι σήμερα…

Τα σχόλια έχουν κλείσει.