Λευκό Μητρώο για τις συνεπείς επιχειρήσεις


Ψηφίστηκε από τη Βουλή η νομοθετική διάταξη για τη δημιουργία του ειδικού «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων – Περσέας», στο οποίο θα ενταχθούν οι συνεπείς επιχειρηματίες της χώρας, οι οποίοι θα απολαμβάνουν κινήτρων.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σημαντικές παράμετροι για τον σωστό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση του «Περσέα» αποτελούν τόσο τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων στο σύστημα, όσο και τα θετικά κίνητρα που θα συνοδεύουν τις εντασσόμενες επιχειρήσεις.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.