Λιγότερες οι αιτήσεις από τις θέσεις στο Δημόσιο!


Ίσως για πρώτη φορά παρουσιάζεται το φαινόμενο οι αιτήσεις σε διαγωνισμό του Δημοσίου να είναι λιγότερες από τις διατιθέμενες θέσεις! Συγκεκριμένα, μόλις 729 αιτήσεις παρέλαβε το ΑΣΕΠ για τις 773 θέσεις διαγωνισμού πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε υπουργεία, γενικές γραμματείες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορείες αρχαιοτήτων και άλλους φορείς του δημοσίου.

Ειδικότερα, μόλις 526 αιτήσεις υποβλήθηκαν για 705 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ αντίθετα υποβλήθηκαν 203 αιτήσεις για 68 θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.