Μέχρι 29/8 η εθελοντική κινητικότητα
σε Δήμους και Περιφέρειες


Το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε στους Δήμους, τις Περιφέρειες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Ένωση Περιφερειών (ΕΝΠΕ), το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) εγκύκλιο για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, από 15 Ιουλίου έως και 29 Αυγούστου οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση μπορούν εθελοντικά να επιλέξουν σε ποια υπηρεσία, που παρουσιάζει κενά στη στελέχωσή της, επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η εθελοντική ενδο-αυτοδιοικητική κινητικότητα χαρακτηρίζεται από ένα μόνον μήνα διαθεσιμότητας, ενώ οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν στο μέλλον πλεονάζον προσωπικό.

Είναι η δεύτερη φορά, που εφαρμόζεται η εθελοντική ενδο-αυτοδιοικητική κινητικότητα. Κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος μετατάχθηκαν και βρίσκονται στις νέες τους θέσεις 945 υπάλληλοι.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.