Μειώνονται οι δόσεις των δανείων


Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, που έχουν στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, φέρνει η χθεσινή μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από το 0,15% στο 0,05%. Η μείωση αυτή οδηγεί σε μείωση των δόσεων των δανείων από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης, η μείωση των επιτοκίων του ευρώ οδηγεί σε ταυτόχρονη πτώση του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor, μειώνοντας τις δόσεις και για τα υπόλοιπα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Μετά τη μείωση, το Euribor τριμήνου, με βάση το οποίο υπολογίζονται τα περισσότερα κυμαινόμενα επιτόκια, διαμορφώνεται στο 0,15% και δεν αποκλείεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Κερδισμένες από τη μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ είναι και οι τράπεζες, αφού πληρώνουν ακόμη φθηνότερα τη ρευστότητα που αντλούν από την ΕΚΤ, καθώς επιβαρύνονται με τόκους βασιζόμενους στο επιτόκιο του ευρώ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.