Μια νέα επαγγελματική προοπτική για τους δικηγόρους


Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με στόχο την κάλυψη της έλλειψης ουσιαστικής ενημερώσεως και επαρκούς γνώσεως της λειτουργίας,  των όρων,  των προϋποθέσεων και των πλεονεκτημάτων της Διαιτησίας στις εμπορικές και ιδιωτικές διαφορές, οργανώνει για πρώτη φορά Πρότυπο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας 60 ωρών, για Νομικούς και σε στελέχη – εκπροσώπους εκ των μελών του.

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μία ξεχωριστή ευκαιρία απόκτησης σφαιρικής αντίληψης του θεσμού της Διαιτησίαςαλλά και περαιτέρω εξειδικευμένης εμβάθυνσης σε αυτόν εκ της μοναδικής συμπράξεως των κατωτέρω Εισηγητών.

Μέσα από 60 ώρες θεωρητικής, πρακτικής αλλά και βιωματικής προσέγγισης του θεσμού, οι συμμετέχοντες, ο αριθμός των οποίων είναι αυστηρά περιορισμένος και για τους οποίους θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν ουσιαστικά και εις βάθος για τη διαδικασία και το πλαίσιο λειτουργίας της Διαιτησίας.

Η δομή του εν λόγω Σεμιναρίου έχει ως εξής:

Α) Σε μία εκάστη των ημερομηνιών που ακολουθούν θα λαμβάνουν χώρα δύο εισηγήσεις με ενδιάμεσο διάλειμμα στη διάρκεια των οποίων θα αναπτύσσονται ειδικότερα κεφάλαια της θεματολογίας που αναφέρεται κατωτέρω. Οι ημερομηνίες και οι ώρες του Σεμιναρίου έχουν καθορισθεί ως κάτωθι:

§ Τετάρτη 17/06/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Παρασκευή 19/06/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Δευτέρα 22/06/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Τρίτη 23/06/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Τετάρτη 24/06/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Πέμπτη 25/06/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Παρασκευή 26/06/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Τρίτη 30/06/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Τετάρτη 01/07/2015 και ώρα 17:00 -21:00

§ Πέμπτη 02/07/2015 και ώρα 17:00 -21:00

Επιπροσθέτως, το Σάββατο 27/06/2015 και ώρα 09:00 έως 19:00 και την Κυριακή 28/06/2015 και ώρα 09:00 έως 19:00 θα αναλυθεί βαθύτερα η Διαιτητική Απόφαση κυρίως υπό το πρίσμα της μεθοδολογίας σύνταξης αυτής, με κύριο Εισηγητή τον Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, κ Φίλιππο Μανώλαρο.

Β) Η θεματολογία του Σεμιναρίου θα προσδιοριστεί από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) του ΚΠολΔ περί «Διαιτησίας»

β) του Ν. 2735/1999 περί «Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας»

γ) του Π.Δ. 31/1979 περί «Συστάσεως παρά τω Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητηρίω Αθηνών μονίμου διαιτησίας προς επίλυσιν εμπορικών διαφορών».

Γ) Εισηγητές του εν λόγω Σεμιναρίου θα είναι οι κατωτέρω:

Χαιρετισμός – Εισήγηση: κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Α., Αναπληρωτής Πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων & Πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων

1.κ. Φίλιππος Μανώλαρος, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών

2. κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

3. κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

4. κα Λία Αθανασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

5. κ. Δημήτρης Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

6. κα Μαρία Γαβουνέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

7. κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος Managing SeniorPartner της Δικηγορικής Εταιρίας «Δρυλλεράκης και Συνεργάτες»

8. κ. Σταύρος Βαρδαλάς, Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ

9. κ. Ιωάννης Δαμηλάκης, Δικηγόρος, SeniorPartner της Δικηγορικής Εταιρίας «Δρυλλεράκης και Συνεργάτες»

10. κ. Κωνσταντίνος Κουκκουλλής, Δικηγόρος «Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Ν. Κουκκουλλή & Συνεργάτες»

11. κ. Νίκος Βαρδαλάς, Δικηγόρος

12. κα Αλεξία Κουκκουλλή, Δικηγόρος «Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Ν. Κουκκουλλή & Συνεργάτες»

13. κα Σταυρούλα Μοσχίδου, Δικηγόρος

14. κα Μαρία Τσιλιάκου, Δικηγόρος

Η επιστημονική επιμέλεια και η εκπαιδευτική εποπτεία του Σεμιναρίου ανήκει στην κα Αλεξία Κουκκουλλή (Γενική Γραμματέα του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) με την πολύτιμη συνδρομή των κ.κ. Σταύρου Βαρδαλά (Ταμία του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), κ. Ιωάννη Δαμηλάκη (Μέλος Δ.Σ. του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) και κας Σταυρούλας Μοσχίδου (Μέλος Δ.Σ. του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την 12η Ιουνίου 2015.

Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., πιστό στους καταστατικούς του σκοπούς για την προαγωγή των θεσμών των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, ανακοινώνει στα μέλη του και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους ότι, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου, επιδοτείται κατά 25% περίπου, το επερχόμενο Πρότυπο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του ΕΒΕΑ για τη Διαιτησία.

Με την απόφαση αυτή το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. στηρίζει έμπρακτα τον σπουδαιότερο θεσμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, τη Διαιτησία, καθώς και την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του νομικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθιστώντας σαφή τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εξειδίκευση στον τομέα αυτό.

Κατόπιν τούτου, το κόστος του Σεμιναρίου αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 850 € για τα μέλη του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. και στο ποσό των 950 € για τους λοιπούς συμμετέχοντες.

Για την πληρωμή μέσω κατάθεσης , δίνεται ο λογαριασμός του Ε.Β.Ε.Α στην Τράπεζα Πειραιώς, IBAN : GR 95 0172 0500 0050 5004 1544 479 και παρακαλείσθε να δηλώνετε την ένδειξη «Σεμινάριο Διαιτησίας» και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος.

Πληροφορίες στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α. στα τηλέφωνα: 210 3625903, 210 3382231, 210 3624341 και στο e-mail: person1@acci.gr.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι αυστηρά περιορισμένος και οι θέσεις θα επιβεβαιώνονται με την λήψη του καταθετηρίου τραπέζης, στο fax 210 3616464.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το σύνολο των ωρών του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί «Βεβαίωση Εξειδίκευσης».

Τα σχόλια έχουν κλείσει.