Μονιμοποιούν 40.000 δημοσίους υπαλλήλους!


Την απόφαση για μονιμοποίηση περίπου 40.000 δημοσίων υπαλλήλων αορίστου χρόνου ανακοίνωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος, σύμφωνα με τον οποίο η αποφαση αυτή δεν θα επιβαρύνει δημοσιονομικά το κράτος, καθώς θα πρόκειται για υπαλλήλους που ήδη πληρώνονται από αυτό και των οποίων αλλάζει η σχέση εργασίας.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι η ευελιξία στην κινητικότητα υπαλλήλων, αφού θα μπορούν χωρίς προσκόμματα να μετακινούνται υπάλληλοι αορίστου χρόνου σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή και αφορά υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δεν αφορά το επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, το ανθρώπινο δυναμικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, υπαλλήλους

ορισμένου χρόνου, εποχικούς υπαλλήλους και δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στο διορισμό 800 υπαλλήλων του ΑΣΕΠ δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.