Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με ακόμη μικρότερο επιτόκιο


Δεύτερη έξοδο στις αγορές μετά την κρίση, με ακόμη μικρότερο επιτόκιο, πραγματοποιήθηκε σήμερα, αφού ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε 1,5 δισ. ευρώ από νέο τριετές ομόλογο και με επιτόκιο 3,5%, έναντι 4,95% του πενταετούς ομολόγου της 11ης Απριλίου.


Το νέο ελληνικό ομόλογο έγινε ανάρπαστο από επενδυτές χωρίς μόχλευση και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, από χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης και δευτερευόντως από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνείς επενδυτές, όπως συνέβη την πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, το 70% του ομολόγου διατέθηκε στην Ευρώπη, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, το 17% στο Ηνωμένο Βασίλειο και το υπόλοιπο 13% στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι επενδυτές ήταν κατά 65% διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, κεντρικών τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων, 20% ήταν ιδιωτικές τράπεζες, και 15% επενδυτές με μόχλευση (hedge funds).

Τα σχόλια έχουν κλείσει.