Οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες του Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου


Τις αρμοδιότητες, που αναλαμβάνει ως Επίτροπος Εσωτερικών και Μετανάστευσης ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την FRONTEX, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Παροχής Ασύλου, την EUROPOL, το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Κολέγιο, και το Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εθισμού.


«Οι τομείς που ανέλαβε η Ελλάδα είναι αυτοί της προστασίας και διαχείρισης των συνόρων, της πολιτικής ασύλου και βέβαια της εσωτερικής ασφάλειας και αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και των σύγχρονων υπερεθνικών απειλών. Τομείς κορυφαίας σημασίας σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αισθάνονται όσο ποτέ την ανάγκη να νιώσουν ασφαλείς μέσα με μια ενωμένη Ευρώπη» τόνισε η κ. Βούλτεψη.

Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες του νέου Έλληνα Επιτρόπου είναι οι εξής:

- Πολιτική Μετανάστευσης

- Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Παροχής Ασύλου

- Λειτουργία της Συνθήκης Schengen

- Πολιτική παροχής Visa

- Προστασία και φύλαξη των εξωτερικών συνόρων – FRONTEX (Ενεργοποίηση της ρήτρας αλληλεγγύης του Άρθρου 80 ΣΛΕΕ)

- Διαχείριση Κρίσεων και καταπολέμηση Τρομοκρατίας

- Εσωτερική Ασφάλεια

- Καταπολέμηση Οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίας ανθρώπων

- Αστυνομική Συνεργασία (Europol, CEPOL)

- Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Ε.Ε.

- Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτοτελούς προσχώρησης της Ε.Ε. στην ΕΣΔΑ

- Προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων

- Καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας

- Προστασία μειονοτήτων

- Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

- Καταπολέμηση της ομοφοβίας.

Αποκεντρωμένοι Oργανισμοί της Ε.Ε. οι οποίοι και θα τελούν υπό την εποπτεία του νέου Επιτρόπου:

- Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά (FRONTEX – Warsaw)

- Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol – The Hague)

- Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL – The European Police College – Bramshill, UK)

- Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA – Lisbon)

- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO -Valletta)

- Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠ (EU Agency for large-scale IT systems/eu-LISA, Strasbourg).

Τα σχόλια έχουν κλείσει.