Οι στρατιωτικοί επιλέγουν πού να υπηρετήσουν


Από σήμερα μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, εκτός των ανωτάτων αξιωματικών, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς τη δήλωση τόπου (Δήμου) προτιμήσεώς τους για τις μεταθέσεις του 2015.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 0 και ως 4 μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από σήμερα μέχρι 12 Οκτωβρίου, ενώ όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 έως και 9 από 13 έως 26 Οκτωβρίου.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις τόπου προτιμήσεως υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδος του ΓΕΣ www.army.gr, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα δήλωση δεν είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση μη υποβολής, ισχύει η ηλεκτρονική δήλωση του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, λειτουργεί από σήμερα τμήμα τηλεφωνικής υποστηρίξεως της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής τόπου προτιμήσεως, στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες, από 7:00 πμ έως 7.00 μμ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.