Ομαδικές απολύσεις και συνταξιοδοτικό
στη Βουλή


Ως προαπαιτούμενο για την υπογραφή του Μνημονίου των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι οι ρυθμίσεις για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, και την πλήρη εφαρμογή του νόμου του 2010.

Επίσης, ζητείται να υποδειχθούν έως τον Οκτώβρι δημοσιονομικά ισοδύναμα μέτρα που θα ισοφαρίσουν πλήρως τον δημοσιονομικό αντίκτυπο από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη μεταρρύθμιση στις συντάξεις του 2012 και τη μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος.

Τα μέτρα που απαιτείται να νομοθετηθούν άμεσα:

• Πλήρης εφαρμογή του νόμου 3863/2010 με άξονα τη βασική σύνταξη των

360 ευρώ. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων θα φέρει μειώσεις

των συντάξεων από 7% έως και 25%. Οι συντάξεις θα παραμείνουν

«παγωμένες» μέχρι το 2021, ενώ αυξάνεται η εισφορά των συνταξιούχων

υπέρ του κλάδου υγείας από το 4% στο 6% .

• Ενσωμάτωση στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) όλων των

επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων ώστε να διασφαλιστεί ότι από 1ης

Ιανουαρίου 2015 όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα

χρηματοδοτούνται μόνον από τις δικές τους συνεισφορές.

• Σταδιακή κατάργηση όλων των κρατικών χρηματοδοτικών εξαιρέσεων και

εναρμόνιση στους κανόνες συμμετοχής για όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία

στη δομή ή τις εισφορές του ΙΚΑ από 1 Ιουλίου του 2015.

• Κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων: Περισσότεροι από 280.000

ασφαλισμένοι θα απαιτηθεί να εργασθούν από 2 έως 12 χρόνια επιπλέον με

στόχο το όριο ηλικίας να φτάσει σταδιακά στα 67 το 2022 ή να εργασθούν

40 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν στα 62. Η αύξηση των ορίων θα

κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες ανά έτος. Το κείμενο εξαιρεί μόνο τους

εργαζόμενους στα Βαρέα και τις μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ.

Τέλος, επανέρχεται η απαίτηση για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων

με νομοθετική ρύθμιση και ζητείται αυστηρή αναθεώρηση του πλαισίου των

συλλογικών διαπραγματεύσεων του συνδικαλισμού.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.