Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στο Δημόσιο αφού εισπραχθεί


Ανάσα και στήριξη ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις προσφέρει το νέο σύστημα καταβολής του ΦΠΑ, που ξεκινά από μεθαύριο 1η Οκτωβρίου και σύμφωνα με το οποίο η καταβολή του ΦΠΑ θα πραγματοποιείται όταν το τιμολόγιο εξοφληθεί, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής του.

Σήμερα ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα στην προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δηλαδή κάθε μήνα ή τρίμηνο, και ανεξάρτητα αν αυτό έχει εισπραχθεί ή όχι.

Το μέτρο αφορά σε πρώτη φάση επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 500.000 ευρώ, είναι προαιρετικό και αφορά όλες τις συναλλαγές εκτός από εκείνες που νόμιμα εξαιρούνται από το καθεστώς του ΦΠΑ  (ενδοκοινοτικές εξαγορές ή οι εξαιρούμενες εξαγωγές).

Τα σχόλια έχουν κλείσει.