Πλεόνασμα 3,3 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών


Πλεόνασμα 3,3 δισ. ευρώ εμφάνισε στο εννιάμηνο του έτους το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυξημένο κατά 37,5% σε σχέση με το πλεόνασμα των 2,4 δισ. που καταγράφηκε το εννιάμηνο του 2013.

Η αύξηση του πλεονάσματος οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό κατά 11,1% και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 8,5%.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.