Ποιες μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ


Eπιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με τζίρο έως 10 χιλιάδες ευρώ το 2014 μπορούν μέχρι την ερχομένη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου να υποβάλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ δήλωση εξαίρεσης από τον ΦΠΑ.

Η ρύθμιση αφορά πάνω από 450.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα συνεχίσουν κανονικά να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις, χωρίς να εισπράττουν ΦΠΑ, και χωρίς να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ μπορούν να λάβουν και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», εφόσον οι ακαθάριστες αμοιβές τους (χωρίς τον ΦΠΑ) ήταν, επίσης, το 2014 μέχρι 10.000 ευρώ.

Στη ρύθμιση δεν μπορούν να μπουν οι αγρότες, όσοι πωλούν καινούργια μεταφορικά μέσα και όσοι υπόχρεοι σε ΦΠΑ δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ δίνεται για τουλάχιστον δύο χρόνια, ενώ εάν στην διάρκεια μιας χρήσης τα ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν το όριο των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση ο φορολογούμενος θα επανενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.