Ποιοι αιώνιοι φοιτητές δεν διαγράφονται τώρα


Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία δεν χάνουν αυτοδίκαια τη φοιτητική ιδιότητα όσοι “αιώνιοι” φοιτητές οφείλουν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή εργασία, ή πρακτική άσκηση στα ΤΕΙ, ή συμμετείχαν σε εξετάσεις σε τουλάχιστον μια εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014, ή είχαν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι φοιτητές αυτοί δικαιούνται να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους του Σεπτεμβρίου 2014 και του Φεβρουαρίου 2015.

Έτσι, φοιτητές που εισήχθησαν πριν το 2003 σε ΑΕΙ τετραετούς κύκλου
σπουδών, πριν το 2001 σε ΑΕΙ πενταετούς κύκλου σπουδών και πριν το 1999 σε ΑΕΙ εξαετούς κύκλου σπουδών, μπορούν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τις 30 Απριλίου του 2015.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.