Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ το μήνα


Τις λεπτομέρειες για την άμεση και πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για 6 μήνες σε 13 Δήμους ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες, που ζουν κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας, και από το 2016 θα καταβάλλεται σε όλη τη χώρα.


Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα κρίνεται με βάση τα πραγματικά εισοδήματα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τεκμαρτά και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός του 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και όλα τα ποσά από πηγές κατάρτισης, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλληλεγγύης κλπ, των επιδομάτων αναπηρίας, διατροφικό ΑΜΕΑ ,και επιμέλειας με δικαστική απόφαση.

Παράλληλα, θα υπάρξει και περιουσιακό όριο, με τη συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε επωφελούμενη οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ. Επίσης, η κινητή περιουσία της ωφελούμενης οικογένειας (επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ), να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Αναλυτικά, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι:

Άγαμος χωρίς παιδιά 200€ μηνιαίο, 2.400€ ετήσιο

Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο

Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο

Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο

Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο

Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο

Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο

Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο

Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο

Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλ ή ενήλ 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο.

Οι 13 Δήμοι, ένας σε κάθε Περιφέρεια που θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα είναι:

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Δήμος Δράμας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Έδεσσας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Γρεβενών

Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος  Ιωαννίνων

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμος Λευκάδας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Χαλκίδας

Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Καλλιθέας

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Τρίπολης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμος Σάμου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Σύρου

Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Μαλεβιζίου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.