Προκηρύχθηκαν θέσεις διευθυντών στο Δημόσιο


Ανέβηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την επιλογή γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στις θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η επιλογή θα γίνει με το νέο σύστημα επιλογής γενικών διευθυντών, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι θέσεις έχουν προκύψει από τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων και είναι κατά 35% λιγότερες σε σχέση με τον φετινό Σεπτέμβριο .

Το νέο σύστημα επιλογής καταργεί τη μοριοδότηση των «στατικών»  χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.) και ενεργοποιεί τις γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις, με το συντονισμό του ΑΣΕΠ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.