Πώς θα γίνεται η επιλογή προϊσταμένων
στο Δημόσιο


Tο σχέδιο για το νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με δύο εγκυκλίους που περιγράφουν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων και υπουργικές αποφάσεις, η μία κοινή με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, για τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει μέχρι το τέλος του 2014 να έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι γενικοί διευθυντές στο Δημόσιο, που θα είναι μειωμένοι κατά 40% περίπου. Με το νέο σύστημα θα επιλεγούν: 81 γενικοί διευθυντές, 383 διευθυντές, 1384 τμηματάρχες και 1.848 προϊστάμενοι.

Η επιλογή των γενικών διευθυντών θα βασίζεται κατά 30% στις γραπτές εξετάσεις και κατά 70% στη συνέντευξη, για τους διευθυντές 40% εξετάσεις και 60% συνέντευξη, και για τους τμηματάρχες 50% εξετάσεις και 50% συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις και προφορικές συνεντεύξεις θα γίνονται από το ΑΣΕΠ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.