Ρήτρα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ από την Royal Βank of Scotland!


Ειδική ρήτρα για την περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ υπάρχει στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2015-2016 μεταξύ των τραπεζοϋπαλλήλων και της διοίκησης της Royal Βank of Scotland, σύμφωνα με το capital.gr. Συγκεκριμένα, η ρήτρα καθορίζει την υποχρέωση αναπροσαρμογής των μισθών των εργαζομένων στο ακραίο, σύμφωνα με το έγγραφο, σενάριο ενός Grexit.

Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου και στο άρθρο 8 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λόγω της κρίσιμης για την Ελλάδα οικονομικής συγκυρίας κατά την περίοδο υπογραφής της παρούσας ΕΣΣΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, στην ακραία περίπτωση εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, θα επαναδιαπραγματευθούν το άρθρο 2 της παρούσας, εφόσον ζητηθεί τουλάχιστον από το ένα εξ αυτών.»

Τα σχόλια έχουν κλείσει.